Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Tento dokument popisuje, jak naše společnost (dále jen „my“ nebo „náš podnik“) zachází s osobními údaji našich zákazníků, zaměstnanců a dalších osob, s nimiž jsme v kontaktu.

Úvod

Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je právní předpis Evropské unie, který se vztahuje na ochranu osobních údajů. Jeho cílem je zajistit, aby byly osobní údaje zpracovávány zákonným a transparentním způsobem, a aby byla zajištěna ochrana soukromí a práv jednotlivců.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Může se jednat o jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IP adresu a další informace.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů zahrnuje sběr, ukládání, organizaci, ukládání, přenos, upravování, vyhledávání, využívání a další činnosti s osobními údaji.

Účely zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a výrobků, řízení naší společnosti a plnění našich zákonných povinnosti.

Práva subjektů údajů

Jednotlivci mají podle GDPR řadu práv v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Mohou žádat o přístup k jejich osobním údajům, opravu nebo výmaz těchto údajů, omezení zpracování, přenositelnost údajů a vznášení námitky proti zpracování. Pokud chcete využít tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktů.

Zabezpečení osobních údajů

Zajišťujeme, aby byly osobní údaje chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, poškozením nebo zničením. Používáme přiměřené technické a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů.