Reklama v rozhlase – v čem je rádio reklama dobrá a kdy ji použít?

23. 5. 2022

Další na řadě v sérii článků o reklamě je reklama v rozhlase. Pojďme si říct něco obecně o tomto typu reklamy, kdy je vhodné ji použít a na kolik vás vyjde?

 

Kdy se hodí reklama v rádiu?

Reklama v rozhlase patří vzhledem k relativní finanční dostupnosti pro klienty mezi oblíbený a často využívaný druh propagace. Jediné úskalí, na které je potřeba myslet, je, že komunikace se zákazníky probíhá jen skrze audio a chybí zde vizuální složka. Proto vydat se cestou rozhlasového spotu není úplně vhodné ve chvíli, kdy chcete budovat branding své značce a potřebujete být vidět. 

Naopak se vyplatí tehdy, když chcete pomocí tohoto média podpořit sezónní nebo i dlouhodobou kampaň. Velice efektivní je propojit rádio reklamu s dalšími reklamními aktivitami a eventy a být vidět a slyšet i na podcastech, sociálních sítích daného rádia nebo přidat do reklamy i spotřebitelskou soutěž.

dva muži u stolu mluvící do mikrofonu v nahrávacím studiu tvořící rozhovor nebo podcast

Jaké existují rádiové stanice a sítě?

Na rozhlasovém trhu působí dva hlavní a silní mediální hráči, mezi které se rozdělují jednotlivé rozhlasové stanice. Jsou to skupiny Radio House a Media Club

Pod Radio House spadají známé stanice jako Rádio Černá Hora, Fajn Rádio, Rádio Blaník a nebo třeba Rock Rádio. 

Skupina Media Club vlastní všechny ostatní populární rádia jako např. Evropa 2, Frekvence 1, Radio Beat, Impuls a další.

Kromě těchto soukromých seskupení máme na trhu ještě médium veřejné služby, a tím je Český rozhlas se svými stanicemi (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, Wave apod.).

rozdělení rozhlasového trhu na jednotlivé rádio stanice a skupiny

 

Jednotlivé skupiny mají definované rozdílné ceníky a cenové balíčky s reklamou na všech nebo vybraných rozhlasových stanicích. Každá stanice potom cílí na jinou cílovou a socioekonomickou skupinu a podle toho upravuje svůj playlist. 

Dlouhodobě má nejvyšší podíl na trhu skupina Media Club, která v loňském roce dosáhla 40% share. Důvodem je nejvyšší počet stanic, což podpořil i přechod významných rádií Evropa 2, Frekvence 1, Zet, Dance a Bonton v lednu roku 2020 pod její křídla, a tudíž i největší reklamní prostor a následné příjmy z inzerce. 

Jako je tomu u veřejnoprávní televize, i veřejnoprávní Český rozhlas se řídí regulemi ohledně umístění reklamy a klient se zde setká s omezením. Naproti tomu se této skupině během loňského roku mírně zvýšil dosah posluchačů, pravděpodobně díky jejímu zpravodajskému zaměření a událostem ve světě. 

 

Jak probíhá reklama v rádiu?

Výběr vhodné stanice pro umístění reklamního spotu je determinován výší rozpočtu, definovanou cílovou skupinou a pak také tím, zda máte regionální nebo celoplošnou kampaň. 

S poptávkou vám může pomoci externí agentura, která vám zprostředkuje k objednávce tzv. technickou kartu, ve které jsou informace jako specifikovaná délka spotu, použité médium, motiv reklamy, vybraná stanice, termín kampaně a kontakt na osobu, které hotový rozhlasový spot máte zaslat. 

Kromě samotného spotu se do rádia zasílá také tzv. evidenční list, ve kterém klient udává režii, hudbu, produkci a další důležité údaje.

mikrofon v rádiu v pozadí s moderátorkou nasazující si sluchátka a vysílající v rádiu

Můžete zvolit různou stopáž reklamy od 5 sekund až do 2 minut. Standardní délka rádiového spotu je 30 vteřin. Pokud tuto mez reklama přesáhne, cena se násobí a zvyšuje daným délkovým koeficientem.

Každý vysílací den je rozdělen do různých časových pásem, s tím, že hlavní čas nebo-li prime time je od 6 hodin ráno do 18. hodiny večerní, a to od pondělí do neděle. 

Na spot má klient určený denní čas podle tarifu, který si zaplatí, tzn. má definované celkové minuty na svou reklamu/ den. Rozplánování reklamy do jednotlivých časů a dnů je potom v režii zaplacené stanice.

Kampaň si můžete objednat na týden až 1 měsíc (maximálně 4 týdny).

Velkou výhodou rozhlasové kampaně je krátká realizační lhůta, to znamená, že objednávku vyřídíte v řádu týdnů. Nemusíte se tedy stresovat s urychleným natáčením vašeho spotu – stačí ho dodat do rádia cca 14 dní před spuštěním reklamní kampaně.

 

Jaké jsou možnosti reklamy v rádiu?

Kromě klasického spotu nabízí rádio i další možnosti reklamy, které je dobré využít. 

Čím dál tím víc populární se stávají různá partnerství stanic s vybraným podcastem, která rozšiřují pro klienty pole působnosti a zásahu posluchačů. Jedná se o kombinaci online audio reklamy na vybraných aplikacích s offline radio reklamou na vybraných rozhlasových stanicích. 

Jednou z takových spoluprací je např. balíček Seznam Cross Audio, díky kterému můžete využít audio prostor v podcastech z tvorby redakcí Seznam.cz, Novinky.cz, rádiové reklamy a  podcastech na platformě podcasty.cz.

ikony jednotlivých aplikací pro přehrávání hudby a podcastů

 

Další, co se nabízí, je sponzoring programu a nebo sponzoring pořadu, což jsou formy reklamy v rádiu s poměrně nízkými náklady a vysokým potenciálem podpořit vaši imageovou a nebo brandovou kampaň. Standardní délka sponzorského vzkazu je 10 sekund a cena se pohybuje od 3 000 do 10 000 Kč/ vzkaz.

Sponzoring programu se týká především časomíry, dopravy, počasí a dalších speciálních projektů. Můžete si zvolit počet sponzorských vzkazů, který se pohybuje od 1 do 5 za den. 

Sponzoring pořadu je forma sponzorského vzkazu v souvislosti s konkrétním pořadem (např. Host Lucie Výborné na Radiožurnálu). Počty vzkazů se liší podle konkrétního pořadu, průměrně se jedná o 5 vzkazů za týden.

Klientská soutěž je další specifická forma, kterou lze realizovat buď samostatně nebo v synergii s promo spotem. Bývá v režii moderátora a vysílá se zpravidla jednou denně s tím, že hodnoty darů jsou předem definovány. Soutěž trvá standardně 2 minuty.

 

Kolik za reklamu zaplatíte?

Cena za rádiový spot se odvíjí, jak jsme si řekli, od délky spotu, délky kampaně, výběru stanic a vysílacího času. 

Reklamu můžete umístit do všech stanic dané skupiny (např. balíček Radiohouse total, který obsahuje desítky rádií včetně regionálních stanic), což bývá nejnákladnější forma, nebo si vybrat jednu konkrétní stanici (např. Blaník total). To se vyplatí i tehdy, pokud míříte na určitý region či kraj – můžete zvolit lokální stanici (např. Český rozhlas Brno).

Pokud chcete reklamu mimo reklamní blok nebo si naopak nárokujete první místo v rámci bloku, také si připlatíte, a to procentuálně. 

Cena je velmi různá podle výše zmíněných kritérií. Reklama vás může stát pár tisíc, ale také se vyšplhat až na desítky tisíc. V případě 30 sekundové spotové reklamy na jedné vybrané rádio stanici v hlavním vysílacím čase zaplatíte v průměru 20 – 30 000 Kč za týdenní kampaň.

Dále je potřeba brát v potaz také produkční náklady spojené s poskytnutím licence k užití hudebního podkresu a se samotnou výrobou spotu (voice-over, střih, kreativa). 

detail na mikrofon v nahrávacím studiu v pozadí s nahrávací technikou a panelem

Jak vyhodnotit úspěšnost rádio reklamy?

Jakmile vaše kampaň proběhne, můžete si od externí agentury vyžádat tzv. post-buy report, ve kterém najdete přehled konkrétních časů na daných stanicích, ve kterých byl spot odvysílán, popř. dostat i audio nahrávky z rádia. Tento dokument slouží spíše jako dokladace, že kampaň proběhla, než že by vypovídala o její úspěšnosti. 

Vyhodnocování tohoto typu reklamy je stejně obtížné, jako např. u venkovní reklamy. Změřit přesný počet lidí, kteří v daný čas poslouchají danou rozhlasovou stanici, a jejich konkrétní reakce na reklamu, není jednoduché.

Měření poslechovosti rádií obecně zajišťuje tzv. Radioprojekt.

 

Výhody a nevýhody reklamy v rádiu

Některé výhody a nevýhody v tomto článku již zazněly. Pojďme si je tedy pro větší přehled vyjmenovat.

Výhody rádio reklamy:

  • rychlý zásah
  • flexibilita v nasazení
  • regionální cílení
  • relativně nízké náklady
  • nízké CPT

 

Nevýhody rádio reklamy:

  • bez vizuálního sdělení
  • omezená délka spotu
  • nesoustředěnost posluchačů (rádio jako kulisa)
  • horší kvalita příjmu rozhlasového signálu v některých oblastech

 

Vyplatí se vám rádio reklama? Teď už snad máte odpovědi na tuto otázku.

 

V příštím článku nás čeká reklama v tisku jako další typ reklamy, který pro vaši kampaň můžete zvolit.

Těšte se na další informace!

 

Mohlo by Vás zajímat