Vyplatí se OOH reklama pro vaši kampaň?

13. 5. 2022

Pokračujeme ve článcích o jednotlivých typech reklamy na základě zvoleného média a na pořadě dne je reklama OOH, nebo-li out of home. Co se skrývá pod tímto pojmem? Na kolik klienta přijde tento druh propagace a vyplatí se mu vůbec? Pojďme si na to společně odpovědět.

Co je to OOH reklama a jaké existují typy reklamních ploch?

Jedná se o veškerou venkovní reklamu, která zahrnuje různé druhy ploch k pronájmu, většinou krátkodobého. Protože spotřebitelé tráví mnoho času mimo svůj domov a jsou často v pohybu a na cestách, jedná se o efektivní mediální kanál, který dokáže masově oslovit široké publikum.

Existuje opravdu rozmanitá nabídka míst, kam můžete svou reklamu umístit. 

Nejběžněji klient využívá klasických billboardů nebo o trochu větších a podsvícených bigboardů. Podle typu kampaně a produktu můžete cílit na plochy ve městech, u benzinových pump, na výpadových komunikacích, u obchodních řetězců, v blízkosti vhodných prodejen apod. Příhodné jsou také polepy mostů. Pokud se chcete kreativně vyřádit a nestačí vám běžný rozměr plátna, lze poptat i doublebigboard, tedy dva bigboardy nad sebou.

big board u hlavní komunikace ve městě

prázdný billboard trčící do nebes

 

Další oblíbenou variantou jsou reklamní polepy na dopravních prostředcích a reklamní prostory uvnitř městské hromadné dopravy. Využívá se zejména autobusů a tramvají a polepit lze celý prostředek nebo jednotlivé jeho části, stejně jako umístit reklamu do přihrádek u oken nebo dokonce do držadel. Příměstské vlaky a Pendolino nabízí stejné možnosti – polepy zvenku a reklamní rámečky na umístění plakátů uvnitř. Pražské metro je kapitola sama o sobě. Zde se nabízí mnoho variant i v rámci přestupních tunelů na Florenci, Muzeu a Můstku a u eskalátorů. Tyto plochy ovšem bývají drahé a často vyprodané na několik měsíců dopředu.

reklama v metru v přestupní stanici

balustrády na eskalátorech v metru

 

CLV plochy ve městech, poblíž autobusových zastávek, u trafik, nádražích, letištích, na peronech nebo i před aquaparky či golfovými hřišti bývají také často poptávané. Může se jednat i o pohyblivý digitální obsah, ne jen klasický plakát to se týká zejména nákupních center v Praze a v Brně. Tyto plochy jen tak někdo nepřehlédne, vyksyktují se na velmi frekventovaných místech.  

CLV plocha k pronájmu na zastávce MHD ve městě

CLV plocha k pronájmu na trafice ve městě

 

S čím se dále můžeme v rámci outdooru setkat jsou např. velkoformátové reklamní plachty zavěšené přes budovy (parkovací domy, hotely) a na místech, která jsou běžnými OOH plochami nedostupná, potom různé hypercuby, navigační plakáty na sloupech, LED obrazovky, lightboxy apod. Spadá sem v podstatě veškerá reklama, která vás napadne, a kterou vidíme venku.

hypercube v centru města s reklamou

lightboxy na mostě s hustou dopravou ve městě

 

Reklama OHH může být i “indoor”. Opět se nabízí různé varianty jako CLV plochy, LED obrazovky nebo plakáty v nákupních centrech, uvnitř na letištích a v nádražních budovách, ve zdravotnických zařízeních, fitness centrech, aquaparcích, kadeřnictvích a dalších službách. Zajímavé možnosti spolupráce přináší potom Česká pošta ve formě propagace skrze letáky na přepážkách, samolepek na stole, podlahové grafiky, reklamních stojanů nebo rámečků na plakáty.

reklamní stojan na České poště pro Metro

reklamní plakáty v čekárně v nemocnici

 

Samostatnou kapitolou jsou hypermarkety. Tam se můžete opravdu vyřádit a domluvit si s dodavatelem umístění své reklamy na rozmanitých typech nosičů: nabízí se podlahová grafika, polepy na nákupních vozících a košíkách nebo vstupních turniketech, regálový design, pokladní pásy, děliče zboží a nákupů, závěsné bannery a další.

reklamní polepy na značku piva na vstupních turniketech v hypermarketu

regálový desing pro Chappi krmivo v hypermarketu

 

O jednotlivých formátech reklamy v rámci různých typů médií jsme detailněji psali už dříve.

Na rozdíl od reklamy v televizi, které byl věnovaný náš poslední článek, reklama OOH je úplně jiný typ kanálu, který přináší své vlastní výzvy, výhody i nevýhody. Pojďme si nejdříve říct něco obecně o tomto trhu – jaké máme dodavatele reklamních ploch a co je potřeba vědět před jejich nákupem?

 

Na kolik vás vyjde pronájem billboardu?

Venkovní reklama patří mezi jedno z nejvyužívanějších médií. Cenově se pohybujeme v různých částkách, od desítek tisíc po sta tisíce – záleží, zda si vystačíte s billboardem klasického rozměru, nebo využijete různých 2D a 3D nástaveb, podsvětlení a dalších speciálních efektů. 

U klasického billboardu se plocha standardně pronajímá na jeden kalendářní měsíc. Pokud máte kampaň střední velikosti, a chcete, aby k něčemu byla, doporučené množství ploch bývá cca 400 – 500, a to po celé České republice (v případě, že nerealizujete jen regionální kampaň). Cena za pronájem jednoho billboardu vás vyjde průměrně na 7 000 – 9 000 Kč/ měsíc.

 

Na jak dlouho pronajmout plochu?

Reklamní plochy se vždy pronajímají na předem nastavené sítě, tzn. není možné umístit si reklamu jen na jeden billboard, a je to i nesmysl. Je dobré promyslet místa, na kterých se vyskytuje vaše cílová skupina, a kde ji můžete nejvíce zasáhnout svým sdělením. Potom si můžete vybrat vhodnou síť, kterou dodavatel nabízí, to znamená konkrétní počet kusů na konkrétních stanovištích (např. sérii ploch na dané stanici metra, na daných autobusových linkách, místech po městě apod.). 

Většinou je také nastavené nějaké minimum počtu ploch a minimum dní pronájmu. U billboardů a klasické kampaně je to zmíněný jeden měsíc.

V případě větší a trvalejší kampaně se nabízí i dlouhodobější pronájem na 6 – 12 měsíců

Naopak u ploch menších formátů, jako jsou CLVčka nebo LED obrazovky, je minimální doba pronájmu 14 dní. Ty mají dobré pokrytí po celé ČR. S rozpočtem se v tomto případě vejdete do 10 000 Kč/ 1 plochu.

plánování v diáři

 

Jaké máme dodavatele?

Největšími hráči na trhu OOH reklamy jsou společnosti BigBoard Group, pod kterou spadají známá Bigmedia, a JC Decaux. Tento duopol vlastní 99 % ploch k pronájmu. 

Pro možnosti reklamy v pražském MHD zřídila společnost BigBoard Praha nového dodavatele, a to MetroZoom

Menší CLV plochy potom zajišťuje EuroAWK s.r.o.

 

Proces plánování a nákupu reklamních ploch – co je potřeba zajistit?

Jak jsme si již řekli, cena i doba pronájmu se liší podle zvoleného typu reklamní plochy. Vzhledem k omezenému místu pro reklamní sdělení na daném nosiči, je tento typ reklamy vhodný zejména pro budování image a pro brandové kampaně. Většinou se jedná o logo a jednu větu k tomu, a čím víckrát vaši značku zákazník uvidí na čím více místech, tím více o vás získá povědomí. 

U tohoto typu média lze krásně cílit na různé skupiny lidí nebo např. regionálně, a podle toho je vhodné reklamu strategicky umístit. 

Pronájem můžete vyjednat napřímo s dodavateli nebo oslovit mediální či reklamní agenturu, která to udělá za vás, a možná vás zajistí i lepší ceny. Nezapomeňte si přičíst produkční náklady na tisk plakátů a jejich instalaci! To za vás může opět udělat agentura, nebo si můžete podklady vytisknout sami a rovnou je předat dodavateli k vylepení.

Rozměry plakátů jsou různé – billboard si připravte ve velikosti 510 x 240 cm, u bigboardu počítejte s 960 x 360 cm, CLV plocha je standardně 118,5 x 175 cm.

Pokud zvolíte cestu přes spolupráci s externí agenturou, ta pro vás poptá zadaný počet ploch na daných místech a se samotnou rezervací vám zašle tzv. rodný list daného nosiče. V něm se mimo jiné dozvíte, jaká je jeho viditelnost (do 20 m, 20 – 50 m, 50 – 100 m), co se nachází v jeho okolí (MHD, čerpací stanice, supermarket, škola, pošta apod.), jaká je jeho poloha vůči komunikaci (kolmo, šikmo, rovnoběžně) a kde je umístěn (v centru, okrajové čtvrti, obytné čtvrti, obchodní či průmyslové zóně apod.) Rezervace ploch bývá na cca 14 dní. Připravte si tedy podklady dostatečně s časovým předstihem.

Pro digitální outdoorovou reklamu si připravte spot v délce standardně 6 sekund.

kotouče na digitální tiskárně

Speciální formáty

Kromě digitálních ploch existují i různé další specifické možnosti, jak zatraktivnit vaši reklamu. V případě, že se nespokojíte s nudným billboardem, můžete využít kreativní nástavby a světelné efekty. Lze imitovat např. pohyb na plakátě, nebo ho na různých místech či celý podsvítit. Také lze na plochy zakomponovat různé živé i neživé prvky (rostoucí trávu, časové odpočítávání, vlající látku apod.). Dokonce si můžete připlatit i za hostesky, které mohou u billboardu figurovat na různé časové úseky, a lákat tak kolemjdoucí a cestující :)

speciální interaktivní billboard odpočítávající čas do začátku mistrovství světa v hokeji speciální billboard s hosteskami ve vířivce ve vzduchu

 

Jak vyhodnotit úspěšnost kampaně?

Po skončení každé reklamní kampaně je dobré ji zpětně zhodnotit. U OOH reklamy se to však nedělá se to tak lehce, jako např. u televize, kde máme k dispozici měření z peoplemetrů. Nezbývá nám než se spokojit s fotodokumentací daných ploch jako důkazem o proběhlé kampani, nebo průběžně sledovat stav ploch, aby nedošlo k jejich nechtěnému poškození, a tím újmě na reputaci klienta. Protože se velmi obtížně monitoruje, kolik lidí daný nosič vidělo anebo prošlo kolem, na trhu OOH reklamy nemáme veřejně k dispozici žádná data z měření. To může být velká nevýhoda tohoto média. A jaké jsou výhody?

 

Výhody a nevýhody venkovní reklamy

Pojďme si ještě na závěr shrnout důležitá fakta, a to jednotlivé výhody a nevýhody OOH reklamy.

Výhody OOH reklamy:

 • masové médium
 • velmi dobré regionální cílení
 • působení reklamy se nelze účinně vyhnout
 • dlouhodobé a pravidelné působení reklamy
 • možnost osvětlení ve tmě a použití materiálů odrážející světlo
 • velká kreativita
 • relativně nízké náklady
 • flexibilita v nasazení

Nevýhody OOH reklamy:

 • vhodné pouze pro jednoduchá a krátká sdělení, ne pro předání podrobnějších informací
 • vysoké produkční náklady
 • velké množství restrikcí a legislativních omezení
 • obtížná měřitelnost
 • riziko poškození ploch
 • pro dosažení většího zásahu nutnost použít více ploch

 

Díky tomuto článku už víte, jak vytvořit OOH kampaň. Jestli se vám vyplatí, to už posuďte sami.

V příštím článku si povíme více o reklamě v kině, jako dalšímu typu média, který lze využít. 

Zůstaňte s námi!

 

Mohlo by Vás zajímat